Badania i rozwój

innowacyjny transferBadania i rozwój: "Innowacyjny Transfer"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pierwszymi i najważniejszymi terapeutami dziecka z deficytami rozwojowymi, dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością są jego rodzice. To rodzice najlepiej znają swoje dzieci, ich potrzeby i możliwości, przebywają z nimi przez całą dobę i są w stanie zaobserwować znacznie więcej niż lekarz czy terapeuta, który widzi dziecko raz w tygodniu lub rzadziej. Na rodziców spada też cały ciężar opieki nad  niepełnosprawnym dzieckiem.

Wielu rodziców i opiekunów poszukuje informacji dotyczących schorzenia ich dziecka, śledzi doniesienia prasowe, przegląda internetowe fora. Szczególnie Internet jest niewyczerpalnym źródłem informacji. W swoich poszukiwaniach rodzice przedzierają się przez setki, a nawet tysiące witryn i stron, często po omacku. Problemem nie jest dziś więc dostęp do wiedzy, lecz umiejętność oddzielenia informacji cennych od bezwartościowych. Fundacja "Promyk Słońca" wspiera całą rodzinę dotkniętą niepełnosprawnością dziecka i ważnym elementem naszych działań jest dostarczanie rodzicom informacji i ułatwianie dostępu do fachowej wiedzy. Stąd udział w projekcie Innowacyjny Transfer.

Dostęp do najnowszej specjalistycznej wiedzy, szczególnie w tak ważnej dziedzinie jak medycyna, jest w dzisiejszych czasach niezbędny. Szybki postęp nauk medycznych, nowe wynalazki, innowacyjne technologie pozwalają coraz  lepiej radzić sobie z rozmaitymi schorzeniami: przyspieszają leczenie, umożliwiają złagodzenie objawów, zapewniają nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. Programy diagnostyczne, powstające w kraju i za granicą, pomagają szybko i prawidłowo rozpoznawać choroby, nierzadko pozwalając na podjęcie leczenia już w okresie prenatalnym. Nowe strategie terapeutyczne i programy badawcze nie tylko dają nadzieję na przyszłe skuteczne leczenie zaburzeń rozwojowych, lecz także wspomagają zastosowanie aktualnie znanych terapii.

Trudno sobie wyobrazić tak powszechny dostęp do informacji bez Internetu: w nieograniczonej przestrzeni wirtualnej można znaleźć praktycznie wszystko. Jednak dobór, selekcja, weryfikacja, ocena przydatności i wiarygodności tych informacji to trudne zadanie, wymagającym wysokich kwalifikacji. Mogą je prawidłowo wykonać tylko osoby dysponujące specjalistyczną wiedzą.

Z zasobów światowej sieci informatycznej  korzystają zarówno lekarze, jak i terapeuci różnych specjalności, a także sami rodzice, dla których poszukiwanie informacji dotyczących schorzeń czy zaburzeń rozwojowych dotyczących ich dzieci jest w obliczu tak ogromnej masy danych, a także ze względu na barierę językową, wyjątkowo trudne i uciążliwe. Udział Fundacji "Promyk Słońca" w projekcie "Innowacyjny Transfer" miał być krokiem w kierunku poprawy tej sytuacji.

INNOWACYJNY TRANSFER

Projekt "Innowacyjny Transfer" to oryginalna inicjatywa zmierzająca do podniesienia konkurencyjności regionu przez nawiązanie bezpośredniej współpracy naukowców z przedsiębiorstwami na Dolnym Śląsu. Współpraca ta polegała na organizacji stażu pracowników naukowych w firmach i instytucjach zainteresowanych innowacjami.


BADANIA I ROZWÓJ - "INNOWACYJNY TRANSFER" W FUNDACJI "PROMYK SŁOŃCA"

W ramach projektu "Innowacyjny Transfer", promującego współpracę dolnośląskich przedsiębiorstw z pracownikami naukowymi uczelni w naszym regionie, pracownicy naukowi stworzyli obszerną bazę artykułów i informacji naukowych dotyczących zagadnień współczesnej diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń rozwojowych u dzieci, która stanowi efektywne narzędzie zbierania, przetwarzania i aktualizacji informacji kluczowych dla poznawania i pogłębiania wiedzy medycznej.

Strukturę i tematykę bazy ustalono na podstawie identyfikacji i analizy potrzeb podopiecznych Fundacji "Promyk Słońca", to znaczy najczęściej występujących schorzeń i problematyki, w której potrzeba informacji jest szczególnie duża. Analiza zasobów globalnej Sieci była prowadzona pod kątem diagnostyki medycznej, farmakoterapii oraz rehabilitacji.

Na podstawie szczegółowych badań w obszarze specjalistycznej literatury na temat zaburzeń rozwojowych wieku dziecięcego, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych schorzeń, szczególnie często dotyczących podopiecznych naszej Fundacji zgromadzono i usystematyzowano aktualne wyniki innowacyjnych badań, umożliwiając rodzicom i zainteresowanym osobom dostęp do najnowszej wiedzy specjalistycznej z zakresu innowacyjnej diagnostyki i leczenia.

pokl unia innowacyjny transfer