Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca

Projekty

Znajdź projekt dla siebie
mężczyzna na wózku inwalidzkim na chodniku, wózek prowadzi asystent

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2020

Realizacja usług asystenckich na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących Wrocław.
Więcej o projekcie

terapeuta z dzieckiem w sali do integracji sensorycznej

Terapie finansowane przez PFRON

Prowadzenie terapii dla osób z niepełnosprawnością w wieku od urodzenia do 18 roku życia.
Więcej o projekcie

asyetntka z kobietą na wózku inwalidzkim w parku

Usługi asystenckie w powiatach woj. dolnośląskiego

Informacja na temat trwałości w ramach projektu nr RPDS.09.02.01-02-0022/16.
Więcej…

Projekty zakończone

Znajdź projekt dla siebie