Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca

Projekty

Znajdź projekt dla siebie

SAMO-Dzielni edycja 2

Realizacja usług asystencji dla osób z niepełnosprawnościami oraz opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Wrocławia.
Więcej o projekcie

mężczyzna na wózku inwalidzkim na chodniku, wózek prowadzi asystent

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2020

Realizacja usług asystenckich na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących Wrocław.
Więcej o projekcie

A caregiver is playing with a boy with a physical disability - he is sitting in a wheelchair and smiling happily.

Opieka wytchnieniowa we Wrocławiu - edycja 2020

Zapraszamy do projektu wszystkich opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy potrzebują opieki wytchnieniowej.
Więcej…

terapeuta z dzieckiem w sali do integracji sensorycznej

Terapie finansowane przez PFRON

Prowadzenie terapii dla osób z niepełnosprawnością w wieku od urodzenia do 18 roku życia.
Więcej o projekcie

asyetntka z kobietą na wózku inwalidzkim w parku

Usługi asystenckie w powiatach woj. dolnośląskiego

Informacja na temat trwałości w ramach projektu nr RPDS.09.02.01-02-0022/16.
Więcej…

Projekty zakończone

Zobacz zrealizowane projekty