Fundacja
Promyk słońcA

Projekty

Znajdź projekt dla siebie

Opieka wytchnieniowa

Realizacja usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących Wrocław.
Więcej…

kobieta i niewidomy mężczyzna idą ulicą

SAMO-Dzielni

Wsparcie asystenckie dla osób z niepełnosprawnością – mieszkańców Wrocławia, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie
z Gminą Wrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Więcej…

mężczyzna z kobietą na wózku inwalidzkim w parku

Usługi asystenckie w powiatach woj. dolnośląskiego

Wsparcie asystenckie dla osób z niepełnosprawnością – mieszkańców Legnicy, Wałbrzycha i powiatów: wrocławskiego, wałbrzyskiego i wołowskiego – realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim.
Więcej…

terapeuta z dzieckiem w sali do integracji sensorycznej

Terapie finansowane przez PFRON

Prowadzenie terapii dla osób z niepełnosprawnością w wieku od urodzenia do 18 roku życia.
Więcej…

logo oraz napis

Razem w pełni sprawni

Projekt dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i średnich (ogólnodostępnych i integracyjnych) z terenu województwa dolnośląskiego.

Więcej…

mężczyzna na wózku inwalidzkim na chodniku

Profesjonaliści 2019

Projekt skierowany do asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością.
Więcej…

Projekty zakończone

Znajdź projekt dla siebie

Zobacz Więcej…