Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca

Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii

Zobacz czym zajmuje się Instytut​

Kim jesteśmy

Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii jest platformą komunikacji i współpracy różnych podmiotów badawczych i naukowych na rzecz innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce i terapii.

naukowiec obserwuje mikroskop
synapsy w mózgu

Zadania Instytutu:

 •  propagowanie zdobyczy naukowych z zakresu diagnostyki i terapii,
 • integrowanie potencjału akademickiego, badawczego i ośrodków diagnostyczno-rehabilitacyjnych prowadzących działalność w zakresie opieki medycznej, psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej,
 •  inicjowanie kontaktów pomiędzy ośrodkami badawczo-naukowymi w Europie w celu wymiany informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce i terapii,
 • adaptacja metod stosowanych w świecie a nieznanych w Polsce,
 • kształcenie i doskonalenie zawodowe polskich lekarzy, terapeutów, psychologów i pedagogów,
 • opracowywanie i realizacja wspólnych programów naukowo-badawczych, terapeutycznych, szkoleniowych.

KONKURS - Rozwiązania technologiczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Od 2017 r. Fundacja „Promyk Słońca” wraz ze Związkiem Banków Polskich przyznają nagrody w konkursie – Rozwiązania technologiczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami –  w kategoriach:

 1. Wybitne osiągnięcia w zakresie wykorzystania nowych technologii na rzecz osób z niepełnosprawnościami
 2. Innowacyjne rozwiązania technologiczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Laureaci konkursu:

2020 r.

 1. Politechnika Warszawska – za całokształt działań, w tym wrażliwość społeczną, budowanie świadomości, że przestrzeń publiczna powinna być dostępna dla wszystkich, projekt E-MAX POWER.
 2. Fundacja Badań i Rozwoju Nauki – za prace nad bioniczną trzustką – unikalny na skalę światową program badawczy (wykorzystujący biodrukowanie 3D) stanowiący ogromny wkład w rozwój medycyny i ratowanie ludzkiego życia, który  daje nadzieję osobom z cukrzycą na normalne funkcjonowanie, zapobieganie powikłaniom choroby i niepełnosprawności.

2019 r.

 1. Politechnika Białostocka – za całokształt działań, w tym za prace nad nowatorskimi rozwiązaniami i wynalazkami dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Toucan Systems – za Tucan Eye – rewolucyjne urządzenie wspomagające osoby z dysfunkcją wzroku.

2018 r.

 1. Politechnika Wrocławska – za całokształt działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym za dostępność uczelni dla studentów z niepełnosprawnościami.
 2. Piotr Cybulski Robot Manufacture – za Blindtouch – pierwszy aparat fotograficzny dla osób niewidomych.

2017r.

Prof. Henryk Skarżyński – za wybitne osiągnięcia w zakresie tworzenia i wykorzystania nowych technologii na rzecz osób z niepełnosprawnościami.