mintPostęp technologiczny powoduje powstawanie nowych metod terapeutycznych, które jeszcze do niedawna wydawały się nierealne, a dziś są uznane i powszechnie stosowane na całym świecie. Dzięki nim wielu pacjentów może uniknąć niepełnosprawności, gdyż możliwe staje się postawienie trafnej, precyzyjnej diagnozy i zaplanowanie właściwej terapii bądź leczenia.
W celu rozwoju i promocji nowych technologii w zakresie badań, diagnozowania i terapii Fundacja powołała Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii.

Główne zadania Instytutu to:

- propagowanie zdobyczy naukowych z zakresu diagnostyki i terapii,

- integrowanie potencjału akademickiego, badawczego i ośrodków diagnostyczno-rehabilitacyjnych prowadzących działalność w zakresie opieki medycznej, psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej,

- inicjowanie kontaktów pomiędzy ośrodkami badawczo-naukowymi w Europie w celu wymiany informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce i terapii,

- adaptacja metod stosowanych w świecie a nieznanych w Polsce,

- kształcenie i doskonalenie zawodowe polskich lekarzy, terapeutów, psychologów i pedagogów,

- opracowywanie i realizacja wspólnych programów naukowo-badawczych, terapeutycznych, szkoleniowych.


Mamy nadzieję, że Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii będzie platformą komunikacji i współpracy różnych podmiotów badawczych i naukowych na rzecz innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce i terapii.

Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii

Fundacji „Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław
tel. (71) 782 77 77 w. 21