Innowacje

Konkurs na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Co roku na Kongresie Gospodarki Elektronicznej Fundacja „Promyk Słońca” wraz ze Związkiem Banków Polskich nagradza twórców innowacyjnych rozwiązań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Przyznajemy nagrody za całokształt działań, za wybitne wdrożenie na dużą skalę jednostkowego produktu, za pomysł lub projekt na rzecz osób niepełnosprawnych. Nagradzamy wynalazki, nowatorskie konstrukcje, technologie diagnostyczne i rehabilitacyjne, rozwiązania techniczne ułatwiające życie osobom z niepełnosprawnością.

Więcej informacji na stronie Konkursu

Międzynarodowy Instytut Nowych technologii

W ramach Międzynarodowego Instytutu  Nowych Technologii upowszechniamy nowe metody z zakresu diagnostyki i terapii, śledzimy najnowsze osiągnięcia naukowe i rozwiązania technologiczne służące osobom z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji na stronie Instytutu