Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca

Asystencja i opieka wytchnieniowa

Wsparcia udzielamy w ramach projektów:
asystentka pomaga włożyć kurtkę mężczyżnie siedzącemu na wózku

SAMO-Dzielni edycja 2

Realizacja usług asystencji dla osób z niepełnosprawnościami oraz opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Wrocławia.
Więcej o projekcie

zdjęcie ilustracyjne

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Wrocław 2023

Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców Wrocławia.
Więcej o projekcie