Poradnictwo

czarna litera i z czerwoną kropką, otoczona czarnym kółkiem. Obok czerwono-czarny napis: Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

Fundacja prowadzi we Wrocławiu przy ul. Psie Budy 14/15 lok.1a Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, ich rodzin, osób z otoczenia oraz podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. W Punkcie udzielamy porad prawnych, informujemy o uprawnieniach, ulgach, możliwościach uzyskania pomocy; pomagamy w wypełnianiu wniosków i in.

Więcej informacji na stronie Punktu

Poradnia Rodzinna

W Poradni Rodzinnej nasi specjaliści udzielają nieodpłatnej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i innej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, w sytuacjach kryzysowych,  ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, zagrożonymi niepełnosprawnością, z deficytami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania, depresją, problemami psychicznymi i in.

Więcej informacji na stronie Poradni