Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
[wpseo_breadcrumb]

Opieka i edukacja

Towarzyszymy dzieciom na różnych etapach edukacji
Żłobek

Żłobek

Integracyjny Żłobek „Promyk Słońca” to placówka prowadzona z sercem i z myślą o małych dzieciach.

Do naszego żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 20. tygodnia do 3 lat, w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) i szczególnymi potrzebami.

Więcej na stronie żłobka

Przedszkole

Przedszkole

Integracyjne Przedszkole Fundacji „ Promyk Słońca” jest publiczną placówką wychowawczo-dydaktyczną, do której uczęszczają dzieci o  zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Więcej na stronie przedszkola