[wpseo_breadcrumb]

Diagnostyka i terapia

budynek fundacji Promyk Słońca

Przychodnia – Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne

Przychodnia zlokalizowana w centrum Wrocławia oferuje kompleksową diagnostykę, leczenie oraz terapię niemowląt i dzieci. W jednym budynku znajduje się kilkadziesiąt specjalistycznych poradni diagnostycznych i rehabilitacyjnych, pracowni i gabinetów. Prowadzimy ośrodek rehabilitacji dziennej, oferujemy opiekę psychologiczną i psychoterapeutyczną .Wizyty na NFZ, finansowane z 1% i  płatne.

Więcej informacji na stronie Przychodni

Wiodący ośrodek „Za życiem”

Jesteśmy wiodącym ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym realizującym program „Za życiem” na terenie Wrocławia. Oferujemy wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością (od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole) – specjalistyczną terapię /wieloprofilowe usprawnianie dziecka.

Więcej informacji na stronie Ośrodka

chłopiec w brązowych okularach nachylony nad książką, delikatnie się uśmiecha

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Wrocław

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyk Słońca” prowadzi diagnozę oraz terapię dysleksji i innych trudności szkolnych. Wydaje opinie psychologiczno-pedagogiczne. Realizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) – poprzedzoną diagnozą funkcjonalną wieloprofilową terapię dziecka: logopedyczną, psychologiczną, psychologiczną, pedagogiczną, SI, stymulowanie rozwoju funkcji wykonawczych, terapię wzroku, terapię ręki i in.

Więcej informacji na stronie Poradni we Wrocławiu