Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
[wpseo_breadcrumb]

Poradnia rodzinna

Zobacz, jakie wsparcie oferuje

Obszar wsparcia

Poradnia rodzinna od 1.02.2022r. kontynuuje swoją działalność.

W poradni rodzinnej nasi specjaliści (pedagog, psycholog i doradca rodziny) zajmują się udzielaniem nieodpłatnej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i innej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, zagrożonymi niepełnosprawnością, z deficytami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania, depresją, problemami psychicznymi i innymi.

Dzięki współfinansowaniu Urzędu Miejskiego Wrocławia,  wszystkie porady są dalej bezpłatne  (podobnie jak w latach 2018 – 2021!)  

 

Cel

Dyżur psychologa – dwa razy w tygodniu : we środy godz. 18.00 do 20.00 (w okresie wakacji lipiec – sierpień 2022r. od godz. 17.00 do 19.00) oraz w czwartki od godz. 17.00 do 20.00 (w okresie wakacji lipiec – sierpień 2022r. od godz. 16.00 do 19.00)
Konsultacje i wsparcie psychologiczne udzielane osobom w sytuacjach kryzysowych, diagnozowanie i określanie sposobów radzenia sobie z trudnościami, pomoc w pracy niwelującej zaburzenia w relacjach, komunikacji.

Dyżur pedagoga – raz w tygodniu: we wtorki w godzinach od 17.00 do 20.00 (w okresie wakacji lipiec – sierpień 2022r. od godz. 16.00 do 19.00).
Udzielanie porad i pomocy opiekunom i rodzicom dzieci w różnym wieku, wspieranie w procesie wychowawczym, nauka umiejętności komunikacyjnych, określanie sposobów podnoszenia efektywności działań wychowawczych, praca z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi.


Dyżury doradcy rodziny – raz w tygodniu we środy od godz. 17.00 do godz. 18.00 (w okresie wakacji lipiec – sierpień 2022r. od godz. 16.00 do 17.00)

Dyżury specjalistów prowadzone są w sposób ciągły, bez przerwy feryjnej/wakacyjnej (w okresie lipiec-sierpień 2022r. od 16.00 do 17.00)


Konsultacje i wsparcie doradcy udzielane rodzinom i parom w sytuacjach kryzysowych, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w małżeństwie, rodzinie i innych relacjach, porady w zakresie poprawy jakości komunikacji międzyludzkiej, konsultacje i porady dotyczące poprawy funkcjonowania rodziny jako jednostki.

Kontakt

Rejestracja telefoniczna:

w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00,

tel. 603 475 433 lub tel. 71 79 50 951

Rejestracja mailem na adres: poradnia.rodzinna@promykslonca.pl

Bliższe informacje
Fundacja „Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław
tel. (71) 71 79 50 951, pok. 508 (V piętro, wejście B)

Poradnia rodzinna logo

UWAGA: wizyty w Poradni Rodzinnej Fundacji „Promyk Słońca” możliwe są wyłącznie po wcześniejszej rejestracji:

– pod numerem telefonu: 603 475 433 lub  71 79 50 951

– mailem przesłanym na adres: poradnia.rodzinna@promykslonca.pl

Lokalizacja:

W roku 2022r. – Poradnia Rodzinna Fundacji „Promyk Słońca” działa we Wrocławiu w  dwóch lokalizacjach

– przy ul. Powstańców Śląskich 193b

– w siedzibie Oddziału Fundacji „Promyk Słońca” ul Swobodnej 8a  (wejście B, I piętro)

Informacja o poradni rodzinnej w Polskim Języku Migowym (PJM)