Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca

Instytut Dostępności i Spraw Społecznych

Zobacz czym zajmuje się Instytut

Kim jesteśmy

W ramach Instytutu Spraw Społecznych:

 • monitorujemy proces stanowienia prawa w zakresie aktów prawnych dotyczących sytuacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • postulujemy zmiany legislacyjne zmierzające do stworzenia spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin,
 • analizujemy sytuację i potrzeby rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności,
 • prowadzimy działania rzecznicze oraz poradnictwo prawne,
 • rozwijamy współpracę sektora pozarządowego i administracji publicznej w celu podejmowania wspólnych działań oraz uzgadniania polityk publicznych w obszarach:
  • ochrony i promocji zdrowia
  • nauki, oświaty i wychowania
  • pomocy społecznej
  • integrujemy różne podmioty (administracji publicznej, ośrodków naukowych, organizacji pozarządowych) w celu tworzenia spójnych, systemowych rozwiązań na rzecz dziecka z wyzwaniami rozwojowymi i jego rodziny.
Dłonie tworzące okrąg