Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
[wpseo_breadcrumb]

Informator dla osób niepełnosprawnych

książka dla ciebie
okładka książki - Informator dla osób niepełnosprawnych

Wydany przez Fundację „Promyk Słońca” Wrocławski Informator dla osób niepełnosprawnych ma na celu przekazanie wiedzy na temat możliwości, jakie osobom niepełnosprawnym oferuje Wrocław – miasto bez barier. Zobacz Informator w formacie PDF
Czytelnik znajdzie w nim również infomacje na temat możliwości wsparcia przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, podstawowe zagadnienia dotyczące ubiegania się o przysługujące uprawnienia czy też ofertę szkół wyższych działających we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta dzięki Informatorowi, który powstał z inspiracji Wrocławskiej Rady Kobiet, i który sfinansowała Gmina Wrocław, przełoży się na wzrost aktywności niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia i pomoże im i ich otoczeniu w codziennym funkcjonowaniu.