Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
[wpseo_breadcrumb]

Mam Prawo

Kampania informacyjna na rzecz praw dzieci niepełnosprawnych.

Mam Prawo - opis kampanii informacyjnej

Mam prawo! Kampania informacyjna na rzecz praw dzieci niepełnosprawnych realizowana przez Fundację Promyk Słońca.

W Polsce sytuacja prawna dzieci niepełnosprawnych jest regulowana przez wiele rozproszonych aktów prawnych: prawa ich dotyczące określa m.in. Konstytucja, ustawa o systemie oświaty, o zawodzie lekarza, o świadczeniach rodzinnych, Konwencja Praw Dziecka itd. Doświadczenie pokazuje, że takie rozproszenie utrudnia ich egzekwowanie. W konsekwencji prawa dzieci niepełnosprawnych są często nieznane i nieprzestrzegane. Realizowana przez Fundację Promyk Słońca kampania ma na celu zwrócenie uwagi na prawa dzieci niepełnosprawnych.

Opis filmu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Film youtube osadzony na stronie