Fundacja
Promyk słońcA

Mam Prawo

Kampania informacyjna na rzecz praw dzieci niepełnosprawnych.

Mam prawo! Kampania informacyjna na rzecz praw dzieci niepełnosprawnych realizowana przez Fundację Promyk Słońca.

W Polsce sytuacja prawna dzieci niepełnosprawnych jest regulowana przez wiele rozproszonych aktów prawnych: prawa ich dotyczące określa m.in. Konstytucja, ustawa o systemie oświaty, o zawodzie lekarza, o świadczeniach rodzinnych, Konwencja Praw Dziecka itd. Doświadczenie pokazuje, że takie rozproszenie utrudnia ich egzekwowanie. W konsekwencji prawa dzieci niepełnosprawnych są często nieznane i nieprzestrzegane. Realizowana przez Fundację Promyk Słońca kampania ma na celu zwrócenie uwagi na prawa dzieci niepełnosprawnych.